Lekeplass mangler: – Svært uheldig

Fylkeskommunen savner lekeplass i plankartet for nytt boligprosjekt på Vallermyrene.