Lista med folk som er interessert i å bo på Frednes Brygge vokser: – 50 nye i sommer

Helt siden oppstarten av boligprosjektet Frednes Brygge har interessen vært voldsom. En måned før byggetrinn 2 lanseres for salg strømmer det på med nye interessenter.