– Livsfarlig å sykle til skolen i Langangen

Langangen ber kommunen om hjelp, men får til svar at kommunen ikke har noe med saken å gjøre.