Løfta tak på låven, men ikke etter loven

Innehaver av en låve i Bjørkedal forklarer via advokat hva som har skjedd.