– Flere av spillerne bør bli trenere

Sportslig leder, Sverre Sveen, nevner flere av dagens Hei-spillere som potensielle A-lagstrenere i framtiden.