Slik skal de bli best i byen

Urædd og Pors søker samarbeid, mens Hei vil stå på egne bein. Med nytt trenerteam, god rekruttering og topp anlegg, er målet å få Porsgrunns beste jente- og damelag.