Slutter som Hei-trenere

Terje Kaasa og Bård Kristian Olsen gir seg som A-lagstrenere i Hei etter sesongen.