6 av 11 lokale spillere på semifinalelaget

Over halve juniorlaget til Odd, som spiller semifinalen i NM mot Sogndal, består av spillere fra Porsgrunn og Bamble.