Ny leder foreslår gratis inngang

Klubbens nye styreleder mener de bør vurdere gratis inngang på hjemmekampene.