I forrige uke ble Urædd-spilleren Muhamet Murseli kalt for en «jævla pakkis» av en Kragerø-spiller to ganger. Urædd-oppmann Inge Marius Kallestad hørte hva Kragerø-spilleren sa og stormet ut på banen og tilkalte dommerens oppmerksomhet.

Malik-saken

Også i mai var Kragerøs A-lag innblandet i en lignende episode. Den gang gikk det utover Sundjordet-spilleren Ken Are Malik.

Etter at PD skrev om Malik-saken, ble den behandlet av Telemark Fotballkrets. Kragerø Fotball blånektet til tross for at flere ulike aktører hadde hørt hva spilleren kalte Malik. Dermed ble det påstand mot påstand, og saken ble henlagt.

I ettertid tok Kragerø-trener Bård Naas kontakt med PD. Han mente at vi hadde bommet grovt, og at vi kom med uriktige påstander om rasisme. Selvsagt hadde vi flere kilder som hørte hva som ble sagt, blant andre Sundjordets lagleder Geir Horst.

Ny sak

I forrige uke var det også flere som hørte hva Kragerø-spilleren sa, og det holder egentlig ikke at spillerne ba Muhamet Murseli om unnskyldning etter kampen.

Nå må Telemark Fotballkrets ta tak i saken, innkalle spilleren, klubben og Urædd og bruke de straffsanksjonene som finnes innenfor fotballens eget regelverk.

Jeg vet om en spiller som ble utestengt i 6 måneder fordi han havnet i en slåsskamp på fotballbanen. Dette er langt verre, og det er viktig at fotballen tar et oppgjør med den slags trakasserende og rasistiske uttalelser.

Pådriver

I tillegg mener jeg at Urædd Fotball må være en pådriver for at Telemark Fotballkrets skal ta tak i saken. En av deres spillere har blitt utsatt for noe av det simpleste som finnes - reinspikka rasisme. Det skal de ikke finne seg i.

For Kragerø Fotball må hendelsen i forrige uke være svært nedslående. Klubben nektet å ta tak i problemet da Ken Are Malik ble utsatt for rasistiske uttalelser. Nå har det skjedd igjen, og det er på tide å se seg selv i speilet og røske opp problemet med rota.

Jeg minner om at uttalelsene Kragerø-spilleren kom med også kan være en politisak. I straffelovens § 135 a, den såkalte rasismeparagrafen, heter det at «den som forsettelig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år».