10. klasse-elever borte 25,9 dager

Rektor ved Kjølnes ungdomsskole, Kjell Karlsrud, vil kvalitetssikre fraværstallene i skoledatabasen Vigo. Han mistenker at de høye fraværstallene har sammenheng med feilregistrering.

Rektor ved Kjølnes ungdomsskole, Kjell Karlsrud, vil kvalitetssikre fraværstallene i skoledatabasen Vigo. Han mistenker at de høye fraværstallene har sammenheng med feilregistrering. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tall fra skoledatabasen, Vigo, viser at 10. klasse-elever i Porsgrunn har et snittfravær på 25,9 dager i året. Rektor Kjell Karlsrud ved Kjølnes ungdomsskole mener det må være feil i tallgrunnlaget.

DEL

Da Espen Johansen, prosjektleder i «Ny GIV», la fram fraværstallene for 10.klasse i Telemark på en konferanse i Langesund forrige fredag, sperret Karlsrud opp øynene.

– Jeg ble svært overrasket. Tallene viste at Porsgrunn hadde dobbelt så stort dagsfravær som de andre kommunene, sier Karlsrud.

Fokus på fravær

Konferansen som ble avholdt på Skjærgården Hotell og badepark, hadde 100 deltakere, og markerte startskuddet for Telemarks-prosjektet «Talenter for Framtida». Prosjektet vil sette fokus på fravær fra skolen.

At porsgrunnselevene har et gjennomsnittsfravær på 25,9 dager, mens elevene i Skien har et fravær på 11,9 dager, har Karlsrud vanskelig for å forstå.

– Johansen har hentet ut tallene fra Vigo, og har ikke gjort noen feil. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved måten fravær blir registrert på i skolesystemet vårt, sier Karlsrud.

Feilregistrering

Han har en mistanke om at systemet har registrert alt fravær fra skolen på samme måte.

– Fraværet blir nok riktig registrert på skolene, feilen er nok at alt fravær er tatt med. Det er regler for å trekke fra lengre sykefravær, og godkjente permisjoner. Dette fraværet er ikke tellende på vitnemålet. Det kan tyde på at alt er summert sammen i tallene fra Vigo. Dette jobber vi nå med å finne ut av, sier Karlsrud.

For å få bekreftet sin mistanke har han gått gjennom fraværsmeldingene på sin skole.

– Gjennomgangen viser et snittfravær på rundt 13 dager på Kjølnes ungdomsskole, når gyldig fravær ikke er tatt med, sier rektoren.

Han har tatt kontakt med kolleger ved andre ungdomsskoler i Porsgrunn for å få en oversikt.

– Med unntak av Heistad, er tallene feil ved alle skolene. Vi jobber nå med å kvalitetssikre tallene, og har engasjert en person fra IT-avdelingen i kommunen, sier Karlsrud.

Næringslivet ville reagert

– Jeg tror et sykefravær på 10 prosent ville ha ført til reaksjoner i næringslivet.

Det sier Espen Johansen, prosjektleder i Ny GIV.

Han ønsker ikke å kommentere fraværstallene for de forskjellige kommunene.

– Mitt anliggende på konferansen var å vise at det var forskjell i fraværet i kommunene, slik det vises i databasene, sier Johansen.

Kvalitetssikre

Han tok utgangspunkt i det nasjonale fraværet, som ligger på rundt 10 prosent, som et sammenligningsgrunnlag.

– Jeg tror et slikt fravær ville ha ført til reaksjoner i næringslivet, sier Johansen

Han mener det bør være i den enkelte kommunes interesse å kvalitetssikre tallene.

– De bør ha interesse av å finne ut om det er en svikt i registreringen og rapporteringen av fravær, sier Johansen.

Artikkeltags