I Porsgrunn er nå 3048 personer på varig eller såkalt tidsbegrenset uføretrygd. Hele 2573 av disse er varig uføretrygdet.

I hele Telemark er 15.740 personer nå uføretrygdet, de aller fleste varig. Det fører Telemark til topps på uførestatistikken i Norge.

Økningen er størst blant unge uføre.

– Jeg har ikke noe absolutt svar på hvorfor økningen er størst blant unge. Årsaken er sammensatt.

Dropouts

– En faktor er alle som dropper ut av videregående skole og ikke greier å kvalifisere seg i et arbeidsmarked, sier Goksøyr.

13,6 prosent av den arbeidsføre befolkningen i Porsgrunn er uføretrygdet.

Stiller man alle dem på en vanlig rekke, utgjør de en kø fra Down Town til Café Osebro.

1. mars trer enda en ny reform i kraft i NAV. Da blir det slutt på tidsbegrenset uføretrygd, attførings- og rehabiliteringspenger, og en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger innføres.

Er dette bare et penere uttrykk for noe som blir akkurat som før?

– Nei, vi har som klart mål å hindre passivitet, og få flere ut i aktivitet og arbeid, sier Goksøyr.

«Friske syke»

De fleste er uføre fordi de er syke eller skadde. Det er de mest «friske syke» i gråsonen NAV vil ha tallet ned på.

Stiller dere strengere krav enn før til for eksempel unge som vil ha uføretrygd?

– Ja, det første de må gjøre er å registrere seg som arbeidssøkere, og de må raskt begynne i tiltak. De må stå i tiltak over tid før noe annet blir vurdert, sier Goksøyr.

Hun mener NAV er blitt flinkere til å kartlegge årsaker til unge menneskers problemer, for å gjøre noe med problemene.

Av de varig uføre i Porsgrunn er 1073 menn og 1500 kvinner. 80 personer under 30 år er uføretrygdet.