Advarer mot store kutt

Terje Tønnessen og NAV Telemark har klart å snu utviklingen og endelig få flere langtidsledige ut i arbeid. Nå trengs ikke store kommunale nedskjæringer som truer framgangen.

Terje Tønnessen og NAV Telemark har klart å snu utviklingen og endelig få flere langtidsledige ut i arbeid. Nå trengs ikke store kommunale nedskjæringer som truer framgangen. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

NAV-direktør Terje Tønnessen håper kommunepolitikerne ikke kutter i rus- og psykiatritjenestene på en måte som fører til at færre kommer ut i arbeid.

DEL

– Jeg håper politikerne gjør en grundig analyse av langsiktige virkninger før de tar budsjettavgjørelser i kommunene. I Telemark er jeg mest bekymret for psykiatrien. Det er den mest kritiske faktoren for oss, sier Tønnessen til PD.

NAV må spare

Flere av NAVs basisoppgaver er de videreførte tidligere kommunale tjenestene som bostøtte og sosialhjelp. Kommunenes satsing på å levere gode tjenester innenfor rus og psykiatrifeltet er blant feltene som slår rett inn på NAVs forutsetninger for å få folk tilbake i aktivitet og jobb. I Porsgrunn må NAV spare penger som følge av krav til budsjettkutt, og kuttkrav gjelder også for kommunenes egen virksomhet for rus og psykiatri.

Økende i flere grupper

– Vi ser økende utfordringer innenfor psykiatri. Problemene er økende, og innenfor flere grupper, også unge, sier Tønnessen.

I flere måneder har NAV Telemark levert gode tall og fått flere langtidsledige tilbake i jobb. Men mange unge står fortsatt utenfor arbeidslivet. Samspillet mellom NAV og kommune er vesentlig og Porsgrunn er endel av dette bildet. Dårligere kommunale tjenester kan føre til større problemer og feil utvikling.

Tønnessen er også spent på hvordan samhandlingsreformen vil fortsette å slå ut. Flere og flere spesialistoppgaver skal utføres av kommunene, og da må kommunebudsjettene være justert for å fange opp omstillingen.

– Vi må ta innover oss at vi er et utsatt fylke, sier Tønnessen.

Vi kan ikke skape oss en annen virkelighet enn den som gjelder, etter mange tiår med ensidig industrisamfunn. Da må det brukes penger på forebygging og kommunene kan ikke redusere på tjenester på en måte som setter oss enda mer tilbake.

– Hvis politikerne drar mye ned på tjenester til våre felles brukere, som sosialhjelp og rusomsorg, vil vi merke det. Disse brukerne trenger hjelp fra både stat og kommune.

– NAV alene greier ikke få folk tilbake i aktivitet og jobb. Vi trenger sterkt samarbeid med andre aktører, spesielt innenfor helse og skole. Reduseres tjenestetilbudet mye, og det spares på feil sted, kan kommunene ende opp med økte utgifter innenfor passive ytelser. Da kommer problemer tilbake som en boomerang seinere, sier Tønnessen.

– Kanskje riktig med stort kutt

– Det kan hende det er fornuftig med et stort skolekutt nå, i stedet for ostehøvel i flere år, sier Erik Bystrøm (H).

Han har ikke tatt stilling til hvordan han og Høyre vil stille seg til rådmannens forslag om å kutte 25 lærerårsverk fra neste høst, men ser ut til å være på gli.

– I utgangspunktet er jeg ikke glad for å kutte i skolen igjen. Det er stort frafall og de sliter med å komme opp på god standard i forhold til nasjonale mål.

– Men det kan hende det er fornuftig å ta et stort kutt nå, så er det ferdig, i stedet for mer ostehøvelkutt, sier Bystrøm.

Høyres gruppe hadde et to og en halv time langt økonomiseminar med rådmannen onsdag kveld, der de blå politikerne fikk mer kunnskap om rådmannens budsjettforslag. Kommende tirsdag samles flere sentrale Høyre-folk for å diskutere hva de vil prioritere.

Artikkeltags