Asbestalarm i Lillegårdskrysset

Arbeidet ved Lillegårdskrysset ble stanset i to uker etter at det ble gjort mulige funn av blå-asbest i området.

Arbeidet ved Lillegårdskrysset ble stanset i to uker etter at det ble gjort mulige funn av blå-asbest i området. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Et mulig funn av det kreftframkallende mineralet blå-asbest ved Lillegårdskrysset, førte til stans i arbeidet på Eidangerparsellen i to uker.

DEL

Funnet ble gjort i forskjæringen til tunnelen ved Lillegårdskrysset i begynnelsen av januar. Selve fjellet der tunnelen skal komme består av solid larvikitt.

– Vi stanset arbeidet umiddelbart og kontaktet Arbeidstilsynet, Fylkesmannens miljøvernavdeling og helsetjenesten til entreprenøren NCC for en utredning av eventuell helsefare og vernetiltak, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Lars Tangerås.

Funnet førte til stans i arbeidet i området fra 7. januar til 21. januar.

– Arbeidet fortsetter nå som planlagt, men vi har iverksatt vernetiltak for arbeidere som vil kunne bli eksponert for mineralet, sier Tangerås.

Små mengder

Ifølge Tangerås er det bare funnet små mengder blå-asbest.

– Dette er et naturlig forekommende mineral, og mengden vi har funnet er liten. Det er viktig å understreke at dette ikke ansees som asbest-sanering, sier Tangerås.

Han forteller at mineralet ikke utgjør noen fare for omgivelsene der det ligger.

– En eventuell fare skjer ved støv fra boring, men vi borer med vann som binder støvet, sier Tangerås.

Funnet tidligere

Jernbaneverket var klar over risikoen for å finne blå-asbest i området før arbeidet ble satt i gang.

– Vi var klar over at området ved Herregårdsbekken var et spesielt geologisk område. Det ligger ved grensen mellom forekomster av larvikitt og kalk-/ sandstein, og i det skillet har det i tidligere tider skjedd en landheving, og området inneholder flere sjeldne mineraler, sier Tangerås.

Han sier det er funnet blå-asbest i området tidligere.

– Vegvesenet konstaterte funn av blå-asbest under arbeidet med E18 på slutten av 80-tallet, og har utarbeidet en rapport om funnet, sier Tangerås.

Venter på prøver

Forekomster av blå-asbest er ikke vanlig i Norge, og det er ifølge Tangerås lite kompetanse på området.

– Vi kontaktet fylkesgeologen som videre har satt oss i kontakt med Erik Endre, ved Norges Geotekniske Institutt (NGI), sier Tangerås.

Endre har tatt prøver og kommet med en foreløpig rapport.

– Vi får en endelig rapport fra NGI i løpet av uken, sier Tangerås.

Kan være noe annet

Han sier den foreløpige rapporten åpner for at det ikke er blå-asbest som er funnet.

– Sannsynligheten for at det ikke er asbest er til stede. Det har flere likhetstegn med et annet mineral som kalles ribekit, sier Tangerås.

Det forandrer imidlertid ikke på vernetiltakene som er satt i verk.

– Det er viktig at vi i ettertid ser at vi har gjort de rette tingene, og at vi har ivaretatt arbeidernes sikkerhet. Vi agerer derfor som om det er blå-asbest, sier Tangerås.

Artikkeltags