Selger restaurant på Langøya - kjøper slipper husleie

Driften av restauranten og selskapsvirksomheten i Langøya hovedgård ligger til salgs på det åpne markedet. I salgsannonsen opplyses det at det er tre gjenværende år i leiekontrakten med Bamble kommune, uten husleie.