Båt på skjær ved Skjerkøya

Av

En åpen skjærgårdsjeep står på skjæret i bukta mellom Skjerkøya og Findal. Det er en person om bord, men alt ser udramatisk og kontrollert ut.