Flere hundre møtte i Arnfinn Halvorsens bisettelse: Et gripende farvel

– Arnfinn har betydd veldig mye for mange. Det viser ikke minst oppmøtet i bisettelsen her i dag, sa prest Odd Bjørneby i Arnfinn Halvorsens bisettelse fredag.