Krever bedre bruer i bygda

Velforening, skogeiere og bønder mener det er på høy tid at fylkeskommunen og Statens vegvesen gjør noe med alle «flaskehalsene» som skaper problemer og frykt i Bjørkedal.