Får bygge i fem etasjer i Jernbanegata

Politikerne vedtok at Porsgrunn Utvikling får bygge bolig- og kontorbygg i fem etasjer.