Deponi-rapport må ut på høring

Ekspertutvalgets rapport sendes ut på høring etter at flere aktører etterspurte dette.