Gå til sidens hovedinnhold

Bussene vil
ha bort bilene

Artikkelen er over 14 år gammel

Telemark Kollektivtrafikk (TKT) presser på for å komme seg raskere gjennom byens gater. En løsning kan bli å nekte privatbiler gjennomkjøring i Sverresgate. Kommunen bestemmer - og vil nå se på saken

Sverresgate kan i så tilfelle bli en tilnærmet rendyrket bussgate.

– Her er det først og fremst viljen det står på. Tiltaket er enkelt å gjennomføre. Det er bare å sette opp noen skilter, sier daglig leder Merethe Andersen i TKT.

Deler inn i soner

Det handler om å dele byen inn i trafikksoner. Sverresgate deles på midten, omtrent ved Folkets Hus. Privatbilister får ikke passere denne grensen, men kjøre via sentrumstunnelen – dersom de skal til andre siden av byen.

Unntaket er busser og drosjer. De skal få fritt leide.

Forslaget ligger allerede inne i en trafikkanalyse for Porsgrunn sentrum. Men her er tiltaket skjøvet flere år fram i tid, dersom det i det hele tatt blir noe av. Merethe Andersen i TKT mener det haster mer enn som så. Køene i Sverresgate gjør det vanskelig å drive busstrafikk. Derfor har hun bedt om et møte med kommunen for å få litt fortgang i saken.

Allerede i dag er det mange som med fordel kunne kjørt via Jernbanegata og sentrumstunnelen når de skal gjennom byen, sier Merethe Andersen.

Ny analyse

I en trafikkanalyse som ble klekket ut sist sommer, konkluderes det med at noe må gjøres for å dempe trafikken i Sverresgate.

Løsningen er blant annet å innføre trafikksoner, et tiltak som også innebærer at Storgata blir helt stengt for gjennomkjøring.

Telemark Kollektivtrafikk har sitt utspring i blant andre Nettbuss. Det er ingen hemmelighet at den stedlige ledelsen ikke bare har vært gode busser med kommuneledelsen. De har etterlyst handlekraft og en mer offensiv kollektivtrafikk.

Problemer med busstopp

I et nytt purrebrev til kommunen blir det tatt opp flere problemområder. Det ene er busstoppen nede ved Down Town. Her mener de parkeringsplassen på den gamle Esso-tomta indirekte fører til flere farlige situasjoner. Bilene passerer på utsiden av bussene. Når de så skal svinge tilbake og inn i riktig kjørebane, er det på håret at forgjengere ikke blir meid ned.