– Bypakka er ikke et spleiselag

Thorleif Fluer Vikre mener Bypakke Grenland ikke kan framstilles som et spleiselag. Momsrefusjoner i forbindelse med tiltakene gjør at det offentliges andel blir liten, mener han.

Thorleif Fluer Vikre mener Bypakke Grenland ikke kan framstilles som et spleiselag. Momsrefusjoner i forbindelse med tiltakene gjør at det offentliges andel blir liten, mener han. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Thorleif Fluer Vikre (Frp) er kritisk til at Bypakke Grenland framstilles som et spleiselag mellom bilister og det offentlige. Bilistene betaler i praksis alt mener han.

DEL

– Et spleiselag ville forutsette at det var en betydelig statlig andel. Sist vi hadde bompenger i Grenland betalte Staten halvparten og bilistene betalte resten, sier Vikre.

Tiltakene i Bypakke Grenland er kostnadsberegnet til 2,5 milliarder kroner.

– Det er én milliard til de store veiprosjektene. En halv milliard i Porsgrunn og en halv milliard til veien fra Geiteryggen til Skjelbredstrand. Den siste veien er eid av Staten, sier Vikre.

Nye momsregler

– Nå har Staten forandret momsreglene, så nå er det innført moms på veibygging i fylkeskommunal- og kommunal regi. Det er noe av årsaken til at pakka som var på 1,7 milliarder har blitt til 2,5 milliarder. Momsen blir tilbakeført til Fylkeskommunen og kommunene.

– Momsen forklarer ikke det hele. Det har også vært noen kostnadsoverskridelser og så valgte politikerne i Porsgrunn den dyreste løsningen for Hovenga, sier Vikre.

– Staten bidrar minimalt

Han mener Staten bidrar minimalt til Bypakke Grenland.

– Det så vi i Nasjonal Transportplan. Det eneste de kom med var 250 millioner til Statens egen vei.

– Det betyr at dersom du tar ut Geiteryggen til Skjelbredstrand på 500 millioner kroner, så er det 2 milliarder igjen som det er momsrefusjon på. Det er 1,6 milliarder netto. Det betyr at kommuner og fylkeskommunen får tilbake 400 millioner kroner i moms, sier Vikre.

Han sier at fylkeskommunen får igjen den største andelen av momsen.

– Det betyr at fylkeskommunen via momsrefusjon fra bomprosjektet egentlig får dekket sin egenandel. Kommunene får på samme måte dekket deler av sine utgifter til Bypakke Grenland, sier Vikre.

Det er ifølge Vikre ikke momsrefusjon på statlige veier.

– Men hvem får den momsen? Det er Staten. Da blir deres bidrag redusert til 150 millioner, sier Vikre.

– Får tilbakeført penger

Fylkeskommunen får tilbakeført moms fra tiltakene i Bypakke Grenland. Det bekrefter fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Riis-Johansen sier det ennå ikke er avklart hvordan midlene skal disponeres.

– Det er opp til kommunene og fylkeskommunen. Vi ikke tatt noen endelig beslutning på hvordan momspengene skal disponeres, sier Riis-Johansen.

Han sier det kan gi en mulighet til å redusere egenandelen.

– For fylkeskommunen så vil det være ganske naturlig at vi uansett bruker en del av våre fylkeskommunale veipenger inn i dette. Jeg vil anta at når vi gjør opp status på dette prosjektet i etterkant, så har vi hatt et betydelig nettobidrag. Det regnskapet har vi ikke før vi har gjort det opp. Spørsmålet er relevant nok. Ja, vi får tilbakeført penger, sier Riis-Johansen.

Artikkeltags