Leder i Dyrevernsnemnda i Porsgrunn og Vestmar, Oddveig Grønnerød, er bekymret for byråkratisk utvikling og påpeker dette sterkt i årsrapporten for 2009.

– Dyrevernsnemnda blir sakte men sikkert utradert. Nå må vi nesten være jurister for å kunne gjøre vårt arbeid, sier Grønnerød til PD.

Mer amerikansk

– Det blir mer og mer amerikanske tilstander. Våre vedtak blir påklaget, så kommer hele byråkratiet, og det blir advokatmat, sier Oddveig Grønnerød.

Det er verst når skrivebordsteori setter god kunnskap og sunt vett til side. Seniorinspektør i Mattilsynet, Leif Nicolaysen, er også sekretær for nemnda. Han bekrefter at lovverket i saken om det utrolige katteholdet ikke har strukket til.

– Vi har registrert rundt 60 katter i boligen, men har ikke hatt lovhjemmel til å gripe inn, sier Nicolaysen.

Påklaget til Bø

Nemndas vedtak om å redusere katteflokken ble påklaget til Mattilsynets regionkontor i Bø, og der fikk altså katteeieren medhold.

Ikke vanskjøttet

– Dyrevernloven er veldig generell. Så lenge kattene ser ut til å ikke være vanskjøttet, kan vi ikke gripe inn, sier Nicolaysen.

Fra nyttår er den gamle dyrevernloven erstattet av dyrevelferdsloven. Dyrevernsnemnda jobber fortsatt med kattesaken, og håper å finne en ny løsning hjemlet i ny lov.

– Det nye er at loven gir dyra en egenverdi, uavhengig av nytteverdien de har for eieren. Dyr skal sikres et miljø som gir god velferd, sier Nicolaysen.

Dyrevernsnemnda har fattet nytt vedtak om reduksjon for å bedre kattenes miljø, men også det vedtaket er påklaget.

Ifølge nemnda er stanken i huset uutholdelig. De har foretatt rekke inspeksjoner i boligen, to ganger sammen med kommunelegen.