Kravet rammer eldre konstabler og de med sviktende helse.

Brannmannskapenes fagforening er i harnisk og mener pålegget er diskriminerende. Det er en gammel sak som nå er i ferd med å blusse opp. Så langt tilbake som i 2001 vedtok administrasjonsutvalget at alle brannmannskaper skal kunne utføre alle arbeidsoppgaver som kreves ved utrykning. Det inkluderer fysisk krevende røykdykking.

Kontrollutvalget

Branntjenestens Yrkesorganisasjon kom tidligere i vinter med et innspill til kontrollutvalget. 15. desember behandlet kontrollutvalget saken. Der ble det konkludert med å oversende saken til administrasjonsutvalget.

Neste uke får utvalget de flammende protestene og rådmannens innstilling på bordet. Rådmannen vil opprettholde vedtaket, selv om det kan føre til at konstabler blir omplassert. Rådmannen har først sjekket med kommuneadvokat Atle Sveen.

– Etter mitt syn er det administrasjonsutvalgets syn som er det rette, sier Sveen om vedtaket fra 2001.

Slakter pålegget

Men Leif Tore Eriksen i Branntjenestens Yrkesorganisasjon (BTY) slakter pålegget og mener kommunen bryter lover og regler så det ryker etter.

– Et slikt vedtak er umulig å følge, hvis Porsgrunn kommune skal holde seg til arbeidsmiljøloven, Porsgrunn kommunes egen personalhåndbok og IA-avtalen, skriver Eriksen.

– BTY mener at et slikt vedtak er diskriminerende overfor mannskaper som ikke kan/klarer alle oppgaver (?), understreker Eriksen.

Sikkerheten

Det er av sikkerhetsmessige årsaker at politikerne vil pålegge alle røykdykkersertifikat. Men det mener BTY ikke er noe stort problem. De tillitsvalgte mener det er mulig å kombinere vaktlagene slik at man utfyller hverandre.

Kommuneadvokaten er ikke enig når han legger fram sin versjon av det påklagede vedtaket fra 2001.

– BTYs anførsler bygger på det syn at en stilling som brannkonstabel er noe helt annet enn en stilling som røykdykker, og at disse to stillingskategoriene må holdes strengt fra hverandre. Administrasjonsutvalget på sin side har tatt det som en selvfølge at røykdykking er en naturlig del av stillingen som brannkonstabel, og at de således kan pålegge alle brannkonstabler å røykdykke, også de som allerede var ansatt i 2001, skriver kommuneadvokat Atle Sveen.

Han mener dette kan gjøres uten å endre arbeidsavtalen. Rådmann Egil Johansen ber politikerne stå fast på vedtaket fra 2001.

– Av sikkerhetsmessige grunner skal alle brannmannskaper ved Porsgrunn brann- og feiervesen kunne utføre alle arbeidsoppgaver som kreves ved branner og ulykker, med særlig vekt på røykdykkerfunksjonen, foreslår han.

Ikke Brevik

Imidlertid vil han ikke sette et absolutt krav om røykdykkerfunksjonen år det gjelder brannstasjonen i Brevik.