Tidligere saksbehandler klager på E18-vedtaket

Statens vegvesens saksbehandler for kommunedelplanen for nye E18 gjennom Porsgrunn i 2015 klager bystyrevedtaket inn for fylkesmannen og departementet.