Får 20 millioner til utvikling

Bjørnar Werswick, Haavard Aakre og Vidar Mathiesen i oljeteknologiselskapet InflowControl har utviklet en ventil som skal føre til økt lønnsomhet ved oljeutvinning. Nå får de 20 millioner kroner til forskning og utvikling av produktet.

Bjørnar Werswick, Haavard Aakre og Vidar Mathiesen i oljeteknologiselskapet InflowControl har utviklet en ventil som skal føre til økt lønnsomhet ved oljeutvinning. Nå får de 20 millioner kroner til forskning og utvikling av produktet. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Porsgrunnsfirmaet InflowControl har utviklet en ventil som skal øke lønnsomheten ved opptak av olje. Produktet blir mottatt med stor interesse i oljebransjen, og EU har bevilget flere millioner kroner for å få ventilen på markedet. Nå bemanner de opp.

DEL

Stemningen er god når PD møter de tre gründerne bak InflowControl på Herøya Næringspark.

– Fra 1. mai blir vi tre personer til. Én på administrasjon, og to på utvikling av produktet, sier daglig leder Vidar Mathiesen.

I tillegg har firmaet to ledige stillinger som ikke er besatt.

– Den ene er en senior kompletteringsingeniør, som har god greie på hva som skjer nede i oljebrønnen, sier Mathiesen.

Han sier det er stor rift om personer med denne bakgrunnen, og at stillingen har vært utlyst lenge.

– Det er vanskelig å finne denne personen. De fleste jobber på Vestlandet i oljeserviceselskapene, og vi er spesielt ute etter folk med erfaring fra selskaper som Halliburton, Baker Hughes, Weatherford eller lignende. De er vanskelig å trekke over fjellet, sier Mathiesen.

Han ser ikke bort fra at de må lete i utlandet etter kompetansen.

– Finner vi ingen her hjemme, må vi se til utlandet, og det er vel så bra, sier Mathiesen.

Forskningsmidler

InflowControls arbeid blir mottatt med stor interesse i oljebransjen og i forskningsmiljøene. Nå har de fått tilsagn om 20 millioner kroner til forskning og utvikling.

– Vi har fått tre store forskningsprogrammer. Det er to fra Norges forskningsråd. Ett går på Petromax-programmet. Der har vi fått seks millioner fordelt på tre år, og det andre er fra Oslofjordfondet. Der har vi fått fire millioner fordelt på to år, og er et samarbeid med Tel-Tek og Norner, sier Mathiesen.

Det tredje programmet er finansiert av EU.

– Det er et stort prosjekt som går direkte på å lage et kommersielt produkt, og utvikle ventilen. Det er i samarbeid med fem universiteter og bedrifter rundt i Europa. Vi styrer hele prosjektet, og rammen er på ti millioner kroner, sier Mathiesen.

– Forplikter

Forskningsmidlene er bakgrunnen for at firmaet nå får flere ansatte.

– Det forplikter, og det er oppgaver vi konkret skal løse. EU-prosjektet er veldig løsningsorientert, og rett på sak. Vi skal få ferdig et produkt, og få det ut på markedet, sier Haavard Aakre.

Han mener EU ser verdien av små og mellomstore bedrifter.

– EU-programmet er opprettet for å støtte innovasjonsbedrifter, og derfor krever de samarbeid mellom ulike land og at alle skal få noe ut av det, sier Aakre.

– Gode tilbakemeldinger

Gründerne sier de blir møtt med stor tiltro.

– Ja, det er moro, og vi ser på alle de tre forskningsprogrammene at det er tunge faginstanser som har vurdert oss. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra alle, sier Mathiesen.

Nå ser InflowControl etter en samarbeidspartner, som vil være med på et pilotprosjekt.

– Vi trenger et pilotprosjekt for å ha noe å selge i markedet, sier Bjørnar Werswick.

De har rettet oppmerksomheten mot et stort oljeselskap i Midtøsten.

– Vi er inne i sluttforhandlinger nå, og hadde en samtale med en representant fra selskapet tidligere i dag, sier Mathiesen.

– Hvorfor satser dere på Midtøsten til pilotprosjektet?

– Nordsjøen er verdens dyreste plass å teste ut teknologi. Derfor så tenker vi at det å gå til Midtøsten, hvor det er mange landbaserte brønner og et lavere kostnadsnivå, er lurt, sier Mathiesen.

Forskjellen på kostnadene kan være på flere hundre millioner kroner.

– Men det er de samme utfordringene, og erfaringene derfra kan vi ta med til Nordsjøen, sier Werswick.

I tillegg mener han at norsk teknologi står høyt i kurs i Midtøsten.

– De er veldig teknologifokusert, og vi merker at de har veldig respekt når vi viser til bakgrunn fra Statoil og Hydro. Det er veldig positivt, sier Werswick.

Jobber med Co2-løsning

InflowControls ventil kan få betydning for lagring av Co2-gass.

Ventilen fra InflowControl skal sørge for bedre utnyttelse av oljeutvinningen i horisontale brønner ved at gassen, som gjerne kommer samtidig med oljen, blir stengt ute av ventilene som monteres i veggene på røret.

På den måten vil gassen bli værende nede i brønnen.

Selskapet mener de kan øke utnyttelsen opp mot 20 prosent med sin ventil.

Løser problem

Vidar Mathiesen i InflowControl mener ventilen også kan brukes til å avhjelpe ett annet problem.

– Vi har søkt om et annet prosjekt, som gjelder Co2. Det er mye snakk om Co2- rensing, men spørsmålet er hvor man skal gjøre av gassen. Det man kan gjøre er å putte den ned igjen, og bruke den som trykkstøtte, sier Mathiesen.

Han sier det er en kjent metode for å vaske mer olje ut av reservoarene.

– Problemet er at om man har en brønn og injiserer Co2, så vil man etter en tid begynne å produsere Co2. Dermed får du gassen opp igjen, og må bruke et stort separasjonsanlegg. Da blir det ikke lønnsomt. Vår ventil kan også stoppe Co2, og det har vi begynt å se på nå. Dermed kan du få ut mer olje, og bli kvitt Co2, sier Mathiesen.

– Når brønnen er tom, blir den plombert, og gassen blir lagret sikkert nede i reservoaret. Dette har vi et litt lenger tidsperspektiv på, sier Haavard Aakre.

Kan ha en miljøoppside

Bjørnar Werswick er forsiktig med å kalle teknologien for miljøvennlig, men mener den kan ha en oppside for miljøet.

– Vi gjør at du kan få ut mer olje. Det er ikke miljøvennlig, men hvis alternativet er å lage en ny brønn med alt det medfører, kan det være en miljøoppside. Jeg ser imidlertid at man ikke kan vinne en diskusjon med det argumentet, sier Werswick.

– Det at vi har en metode for å lagre Co2 i brønnen, må vel kunne kalles miljøvennlig, avslutter Aakre.

Artikkeltags