Folkemøte for å gjenreise kirken

Kan den bygges opp igjen? Tilhengerne av å bygge ny kirke lik den gamle frykter at en arkitektkonkurranse skal resultere i en moderne kvasi-kirke porsgrunnsfolk flest ikke vil ha. Nå mobiliserer kopi-tilhengerne igjen.

Kan den bygges opp igjen? Tilhengerne av å bygge ny kirke lik den gamle frykter at en arkitektkonkurranse skal resultere i en moderne kvasi-kirke porsgrunnsfolk flest ikke vil ha. Nå mobiliserer kopi-tilhengerne igjen.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

På et folkemøte i september vil komiteen legge fram omfattende dokumentasjon og forslag til løsninger for å få gjenreist Østre Porsgrunn kirke slik den var.

DEL

Samtidig er det nå avgjort at skiensfirmaet «Arken» har vunnet anbudskonkurransen om å lage reguleringsplan for Kjerkehaugen og tilstøtende områder. Ifølge kirkesjef Johannes Sørhaug vant Arken på en kombinasjon av pris og kompetanse. Arken var med på å tegne det nye Skagerakbygget.

Må på banen

«Komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn Kirke» vet at de snart må komme på banen og få gjennomslag dersom de skal komme en arkitektkonkurranse om ny kirke i forkjøpet. Blir det en vanlig arkitektkonkurranse, er det ingen som tror at ny kirke kommer til å se ut som den gamle.

I et informasjonsskriv som blant annet er sendt til PD, skriver komitemedlem Knut Kallhovde at folkemøtet skal arrangeres i Ungdommens Hus/PKUF i Porsgrunn mandag 10. september.

– Komiteen samler en rekke sentrale personer innen tradisjonshåndverk, opplæring og kulturminnevern for å diskutere mulighetene for gjenreising av kirken slik den var, forteller Kallhovde.

– Vi vil blant annet presentere et meget omfattende dokumentasjonsgrunnlag i oppmålinger, tegninger, bilder og bygningsdeler, og løsningsmuligheter slik vi ser det, legger Kallhovde til.

Konservator Aasmund Beier-Fangen har invitert noen av landets fremste eksperter på området. De skal møtes på PKUF på formiddagen og i løpet av dagen være med på workshop og befaring til kirketomta.

Ut på anbud

– Vi vil invitere Fellesråd, Menighetsråd og Planutvalg til orientering og status for arbeidet vårt så langt, sier Kallhovde.

Kirkesjef Sørhaug kjenner til møtet og er invitert. Han opplyser at reguleringsplanen for kirketomta og omegn vil være ferdigstilt og politisk sluttbehandlet innen neste sommer.

Kan det tenkes at dere setter i gang en arkitektkonkurranse parallelt med planarbeidet?

– Det er ikke utenkelig, muligens når planen har vært oppe til førstegangsbehandling. Vi trenger å få inn arkitekter uansett hva slags kirke vi skal bygge, sier Sørhaug.

Artikkeltags