Direktoratet reagerer på dumpingpriser på øl og sprit - kommunen må behandle klage på nytt

Helsedirektoratet ber Porsgrunn kommune vurdere på nytt om ikke Jimmys og Cava bryter alkoholloven når de står fram i media og snakker om at de dumper prisene på øl og sprit.