Rådmannen får torsdag blankofullmakt til å utrede nye nedleggelser og innsparingstiltak. Varaordfører Siren Johnsen mener rådmannen må få utrede hva han vil, men mener legevakta er en tapt sak for rådmannen.

– Her har han fått klar beskjed tidligere om at legevakta skal beholdes. Jeg kan ikke tenke meg hvilke partier som vil stemme for en nedleggelse av dette tilbudet. Det er nesten utenkelig at en by med nesten 35.000 innbyggere ikke skal ha et eget legevakttilbud. Vi som husker tilbake da gamle St. Joseph ble lagt ned, vet at det den gangen var en klar forutsetning: Porsgrunn skulle ha en legevakt, og da helst med et noe utvidet tilbud.

– Hva med brannstasjonen i Brevik, også et av rådmannens eksempler på tilbud som kan bli fjernet?

– Der er jeg ikke fullt så sikker. Men der trenger vi tall på bordet. Jeg vil vite hva det er mulig å spare, før vi tar en avgjørelse, sier varaordføreren. Legevakta har vært en av Venstres store kampsaker opp gjennom årene. Sist gang ble tanken om en flytting til Skien enstemmig skrinlagt.

– Dette er helt unødvendig å utrede på nytt, sier Siren Johnsen. – Hvorfor kan ikke politikerne bare gi beskjed om at dette er uaktuell politikk slik at ballen kan legges død en gang for alle?

– Fordi det er rådmannens plikt som administrasjonens øverste leder å legge fram det han skal legge fram. Hvis vi går imot det han foreslår, så er ikke det noe problem. Han tåler jo en støyt.