– Vi anser Herøya Industripark som et veldig positivt miljø for vårt nisjeprodukt, forteller styreleder i OiW Process, Albert Buer og daglig leder, Susan Heldal.

De forklarer at de har mottatt strålende service fra industriparken i sammenheng med etableringsperioden.

OiW står for «Oil in Water». Sammen med tre andre medarbeidere, skal de finne løsninger som skiller olje fra vann i oljebrønner – på en miljøeffektiv måte.

– Vi har møtt stor interesse for forskningen vår her på Herøya, hvor vi får nær tilknytning til viktige aktører innenfor industrien, sier Buer, og påpeker at det er her flere av de viktige samarbeidspartnerne befinner seg.

Kjøpte ut

Buer og Heldal var tidligere en del av TS Engineering, som var en del av TS Group. I september valgte de å kjøpe ut resten av konsernet, og gi firmaet en total «make over».

– Prosessen med «løsrivelsen» gikk helt smertefritt, og vi er nå et selvstendig aksjeselskap som skal jobbe videre med teknologien vi jobbet med i TS, forteller Heldal.

Ikke lenge etter at de hadde flyttet inn i industriparken 1. november, ble de kontaktet av Ståle Tveit fra Vekst i Grenland, som var veldig positiv.

– De ville hjelpe til med penger. Vi har nå søkt om et risikolån hos dem, samtidig som vi har søkt om et etablerertilskudd fra Innovasjon Norge, sier Buer.

– Vi har også fått Thor Kamfjord, i Norner AS, som er engasjert av fylket. Han hjelper oss med mye av det strategiske arbeidet. Vi får også hjelp via VRI-midler fra Norges Forskningsråd.

– Opptatt av å gjøre det billig

Siden de er i startfasen forsøker de å holde kostnadene så lave som mulig.

– Vi er opptatt av å gjøre det så billig som mulig. Så langt har vi egentlig bare brukt penger på revisor og visittkort, mens hjemmesidene er under utvikling, sier Heldal, som er positiv til at kontoret var ferdig møblert da de flyttet inn.

Så langt er det bare fem ansatte i det nyetablerte foretaket, inkludert Buer og Heldal.

Hentet HiT-kompetanse

– Vi har ansatt to ferdigutdannede fra Høgskolen i Telemark. En jente på 26 og en gutt på 30 år. Vi har også en medarbeider som er lokalisert i Molde. Han jobber mot Aker Midtsund, som er en veldig viktig kunde, sier Heldal, og påpeker at de synes det er viktig å ha en god blanding når det kommer til medarbeidere.

– Kundene kan bare komme

OiW Process blir snart medlem av Telemark Offshore.

– Vi håper på noen synergieffekter, og tror mange bedrifter kan få noe ut av at man spiller på samme lag i industrien.

Nå som de har kommet seg til rette på Herøya etter en travel flytteperiode, har de nå fullt trykk på markedsarbeidet. Noe som de vet kommer til å avhenge av resultatene fra forskningsprosjektet.

– Nå er det egentlig bare for kundene å komme, sier de to etablererne.