Gå til sidens hovedinnhold

– Grunneiere har god sak

Artikkelen er over 8 år gammel

Senterpartiet mener at grunneierne i Bjørkedal har en god sak og støtter ønsket om å tilbakeføre det gamle jernbanesporet til jordbruksareal. Fylkespartiet sender brev til samferdselsministeren om saken.

– Grunneierne har en god sak. Her kan vi legge til rette for en utvikling av landbruket samtidig som mulighetene for et aktivt friluftsliv blir ivaretatt, sier Sps stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide. Hun opplyser at Telemark Senterparti vil sende et brev til samferdselsminister Marit Arnstad om initiativet grunneierne har tatt overfor Porsgrunn kommune og Jernbaneverket.

Møte i Bjørkedal

For noen dager siden dro Dahl Eide og partiets 2. kandidat Anne-Nora Oma Dahle til Bjørkedal for å møte grunneierne. De har protestert kraftig mot forslaget om å lage sykkel- og turvei på det gamle jernbanesporet når det nye åpner om noen år. Grunneierne ser en gyllen mulighet til å få tilbakeført jorda som har vært båndlagt av jernbane og splittet eiendommer i 130 år.

– Det er viktig at vi får orientert statsråden om dette så raskt som mulig. Hun berømmer grunneiernes engasjement, og mener at deres hensyn må veie tungt når etterbruken skal avgjøres, sier Dahl Eide.

Styrke næringsgrunnlag

Hun mener ny Eidangerparsell gir mange muligheter for Telemark, og i Bjørkedal handler det om å styrke næringsgrunnlaget til de som har jord og skog langs dagens trasé. Fjerning av den gamle traseen er også en viktig miljøsak.

– Vestfoldbanen snor seg gjennom et flott kulturlandskap vestover fra Eidanger, men jordbruksarealet er preget av dårlig drenering og utrygg gjerding langs jernbanelinja. Det er også usikkert hva som finnes av skrot og miljøavfall i grunnen langs et spor som er rundt 130 år gammelt. Grunneierne vil ha en skikkelig opprydding og ser store gevinster i å ta i bruk arealet, sier Dahl Eide.