– Halvhjerta kollektivsatsing

Antall passasjerer på metrobussene går nedover, sier Merethe Andersen i Telemark Kollektivtrafikk.

Antall passasjerer på metrobussene går nedover, sier Merethe Andersen i Telemark Kollektivtrafikk. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Siden 16. august har antall busspassasjerer i Grenland gått ned med 30 prosent. – Dette henger sammen med at det bare er en halvhjerta innsats fra kommunene i Grenland til å satse på kollektivtrafikk.

DEL

Det sier daglig leder i Telemark Kollektivtrafikk, Merethe Andersen, og hun legger til at rutetilbudet med antall Metrobussruter er redusert, og det innvirker på at det blir en nedgang i passasjertrafikken.

Omleggingen av Metrobussene i august reduserte avgangene for M1 til å gå hvert 15. minutt og ikke hvert 10. minutt slik den tidligere ordningen var, forklarer Merethe Andersen og konstaterer at der det før gikk seks busser i timen mellom Langesund og Skien, går det i dag bare fire busser i timen.

Andersen frykter at det vil bli en nedgang på 10 prosent i antall busspassasjerer i løpet av kommende år.

Fulle busser i rushtida

– Vårt virkelighetsbilde er at folk vil komme tidsnok til jobb om morgenen og aller helst rett hjem etter jobben. Men når vi reduserer antall busser, så er de så fullstappet i rushtiden at mange av våre faste passasjerer slutter å ta bussen, sier Merethe Andersen.

– Dersom en skal ha et mål om å overføre flere mennesker fra privatbil til buss, så må det være plass til dem i bussene. Mange opplever at det ikke er plass til dem, konstaterer Andersen.

Etter den siste anbudsrunden ble ansvaret for kollektivtrafikken tildelt Vestviken. Telemark Kollektivtrafikk er engasjert for å drifte busstilbudet i Grenland.

Setebelter i alle busser

– Vestviken har blant annet prioritert det totale busstilbudet på en ny måte, innenfor de budsjettrammene de har. Det er investert i setebelter i alle bussene, sikret sitteplass til alle barn på skolebussene, samt at det er satset på multibussen som et busstilbud mellom Kragerø og Grenland slik anbudet krevde, forteller Merethe Andersen.

Andersen sier videre at Vestviken leverer sine tjenester innenfor det politikerne har bestemt.

Synes det er trist

– Jeg synes det er trist at det ikke er blitt jobbet mer med planer for nye kollektivtiltak slik at Grenland kunne få mer ut av storbymidlene. Vi mangler en mer helhjerta satsing på kollektivtrafikken fra kommunene sin side. Fylkespolitikerne har vært langt mer tydelige og klare på krav til kvalitetsutvikling innen kollektivtrafikken enn det Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner har, hevder Merethe Andersen.

Andersen er heller ikke imponert over det hun karakteriserer som en halvhjerta innsats med parkeringspolitikken i Porsgrunn.

– Parkeringsrestriksjonene innføres med litt sånn hysj-hysj og uten skikkelig markedsføring, mener hun.

– Hvis politikerne vil ha utvikling, må de gjøre mer.

– Merethe Andersen er grinete

– Det er ikke overraskende at en slik kollektivkritikk kommer fra nettopp Merethe Andersen. Hun fremstår som litt grinete på meg.

Det sier ordfører Øystein Beyer i Porsgrunn kommune. Ordføreren er godt fornøyd med framdriften i tiltak og planer for kollektivtrafikken.

Merethe Andersen i Telemark Kollektivtrafikk kaller grenlandskommunenes satsing på kollektivtrafikken for halvhjertet.

– Gjennom prosjektet «Framtidens byer» har Porsgrunn og Skien blant annet laget planer for utvikling av gang- og sykkelveier samt forbedring av framkommelighet for kollektivtrafikken, sier Øystein Beyer og mener at Porsgrunn har god framdrift i å utvikle en grønn pakke.

Beyer viser til at det de siste fire årene også er brukt 20 millioner kroner på å tilrettelegge busstopp for syns- og bevegelseshemmede.

Fra statens storbymidler fikk Grenland 10 mill. kroner i år.

Spenstig

– En av de sakene som er blant våre største utfordringer er videreutviklingen av gang- og sykkelveier og kollektivfelt for bussene langs våre hovedveier. Det synes jeg er en spenstig tanke som vi jobber med gjennom «Framtidens byer», sier Beyer.

– Å kalle innsatsen til kommunene for halvhjertet slik Merethe Andersen gjør, synes jeg er en lettvinthet, Beyer som legger til at kommunene ikke har tenkt å gi seg.

– Men det er ikke kommunenes primæroppgave å drive buss framfor skole og helse, sier Øystein Beyer.

Artikkeltags