Venstrepolitikeren bor selv på Sundjordet, og liker svært dårlig at Kulltangvegen er tenkt som en innfartsåre til kjøpesenteret og resten av byen. Hun understreker at beboerne i bydelen i flere år har kjempet for Kulltangvegen som miljøgate.

– Men jeg er fullt klar over at dette bare er et privat forslag som ikke har vært oppe til politisk behandling, sier hun.

Hun er også skeptisk til de store bolighusene som er tenkt bygd ut mot elva.

– Det ser veldig trangt ut, mener hun.

– Hellig grunn

– Det må vel være det dårligste forslaget. Jeg er åpen for nye forslag og utvikling i byen, men miljøgata, kanalen og friområdet må bevares. Det er på en måte hellig grunn, samstemmer leder i Sundjordet vel, Knut Fjellvang.

Han ønsker hovedveien der den ligger nå, slik at man får trafikken vekk fra boligområdet Sundjordet.

Store planer

Vinnerforslaget er utarbeidet av Kristine Jensens Tegnestue (Danmark), Transform (Danmark), Cobe (Danmark), Filter (Norge) og Asplan Viak (Norge).

Det er store planer som presenteres for nedre bydel. Det mest slående på plantegningene er det nye Down Town, som vil bli et langt større, og mye mer moderne kjøpesenter. Senteret vil dekke det meste av dagens parkeringsplass, og planen er at parkeringsplassene skal havne i et parkeringshus bygd inn under senteret.

Videre er det planlagt at det skal være promenade hele veien langs elva fra Kulltangbrua og fram til der dagens promenade starter. Det er også planlagt en rekke større boligblokker langs elva. Ellers er det foreslått nybygg i Skomværkvartalet, med forretning og boliger. Franklintorget er lagt opp som en stor åpen plass, som en slags trapp ned mot elva. Grängeshallen er foreslått utbygget, slik at det delvis blir en boligblokk.

– Det viktigste har vært å gi denne bydelen tilgang til vannet, sier Per Olav Pedersen. Han er blant de som har vært med på å utvikle vinnerforslaget.

Ifølge Pedersen vil dette gi Down Town en mulighet til å utvide med 15-17 000 m2 – det kan altså bli nesten dobbelt så stort som i dag.