Herre-kvinne må i fengsel for trygdebedrageri

En kvinne i starten av 40-årene, bosatt på Herre, må sone 75 dager i fengsel etter at hun lurte NAV til å betale henne 400.000 kroner.

DEL

Kvinnen ble nylig dømt for trygdebedrageri i tingrette. Hun var tiltalt for å ha løyet om hvor mange timer hun hadde jobbet.

– I perioden februar 2016 til mai 2018 opplyste hun til Meldekortsentralen at hun arbeidet 189 timer, mens hun i realiteten arbeidet og mottok lønn for 1971 timer, heter det i tiltalen.

De gale opplysningene gjorde at hun fikk urettmessig utbetalt til sammen 398.964 kroner i dagpenger fra NAV. Kvinnen erkjente seg skyldig under hovedforhandlingen da den ble holdt i forrige uke. Hun forklarte at hun hadde vanskelig økonomi da bedrageriet pågikk, og at hun ikke hadde oversikt over hvor mye hun jobbet som vikar. Hun innrømmet også at hun visste at de opplysningene hun ga NAV ikke stemte med hvor mye hun faktisk jobbet.

– Tiltalte har også forklart at hun forsto at virkningen av at hun ikke oppga riktig antall arbeidede timer, var at hun mottok dagpenger, skriver retten.

Aktor mente hun måtte dømmes til fengsel i 75 dager, og at hun betalte saksomkostningene. Forsvarerne ba om at hun ble ansett på mildeste måte.

Retten kom fram til at Herre-kvinnen hadde handlet med viten og vilje. De mente at en straff av ubetinget fengsel i 5–6 måneder ville være et riktig utgangspunkt før formildende omstendigheter ble vektlagt.

– Etter en samlet vurdering er retten kommet til at straffen skal fastsettes som påstått av aktor til fengsel i 75 dager. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre deler av straffen betinget, skriver Nedre Telemark tingrett.


Artikkeltags