– Hva sparte de på Oklungen?

FAU-representant David Ramslien for Bjørkedal skole synes det er helt utrolig at politikerne fortsatt ikke kan svare ham på hva de sparte på nedleggelsen av Oklungen skole i 2006.

FAU-representant David Ramslien for Bjørkedal skole synes det er helt utrolig at politikerne fortsatt ikke kan svare ham på hva de sparte på nedleggelsen av Oklungen skole i 2006. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Det er fortsatt ingen politikere som kan svare på hva kommunen sparte på å legge ned Oklungen skole, og nå rammes bygda hardt nok en gang.

DEL

– Jeg tror ikke kommunen sparte noen ting ved å legge ned Oklungen skole i 2006, og jeg har flere ganger etterlyst disse tallene. Det virker som de ikke vil vise oss hva gevinsten var, og heller ikke svare på hvordan kuren virket den gang, sier FAU-representant David Ramslien for Bjørkedal skole.

Sammen med rundt 50 personer deltok han under fredagens demonstrasjon mot skolenedleggelser utenfor Sjøfartsmuseet i regi av Bynære Bygder.

– Ufattelig

– Det er faktisk flere fra Oklungen enn fra Bjørkedal som sokner til Bjørkedal skole. Det er derfor ufattelig at administrasjonen foreslår å legge ned skolen vår for 2. gang på 3 år uten å se nærmere på tallene og virkningene av den forrige nedleggelsen, sier Ramslien.

– Jeg er også svært kritisk til hele prosessen rundt skolestruktursaken denne gangen, både til den jobben som er gjort i skolestrukturutvalget og av kommunens administrasjon. Verken prosjektgruppas referater eller rådmannens innstilling vitner om at våre argumenter for å opprettholde Bjørkedal skole har blitt vurdert seriøst, sier Ramslien.

Bygda splittes

Han mener også at bygda vil splittes helt hvis «limet» forsvinner.

– En nedleggelse vil få store sosiale konsekvenser for bygda. Ved at skolebarna blir sendt til forskjellige skoler i byen, vil det være naturlig at også familiene bruker krefter på hver sin skole, og bygda splittes helt opp. Det vil ikke lenger være noe som binder bygdefolket sammen, sier Ramslien.

Mange appeller

Selv holdt han ingen appell utenfor Sjøfartsmuseet fredag, men det var det mange andre som gjorde. Arbeiderpartiveteranen Randi Berntsen, SV-politiker Arne Ellefsen, Sp-politiker Tore Buer, tidligere Høyre-politiker Leif Bryn, Leif Stige (V), Siren Johnsen (V), Stein Roger Bjerkely (Rødt), Jan Erik Lunde, Ivar Gundersen, Runar Borge og Martin Åsebø talte alle varmt for å bevare utkantskolene.

Vaksine mot nedleggelse?

Tidligere KrF-politiker Martin Åsebø presiserte sterkt at det var stor felles enighet om tre punkter på slutten av 80-tallet. Ingen skolenedleggelser, mer desentralisering og mindre bussing.

– Finnes det ikke en vaksine mot skolemassakrer? spurte Åsebø med fullt alvor i stemmen.

Artikkeltags