Fylkesmannen gir grønt lys for mobilmast på øya: – Er motorvei det neste?

Hytteeierne som har reist seg i protest mot en planlagt mobilmast på Siktesøya har fått et skikkelig skudd for baugen.