Direktoratet vil gå videre med godsterminal for jernbane på Herøya

Av

Arbeidsgruppa som har jobba fram en rapport om en reåpning av godsterminalen på industriområdet på Herøya har levert en rapport som har fått Jernbanedirektoratet til å be Bane NOR å gå videre med utredningen.