Kirkekomité ber om pent vær

Tilhengerne av å bygge den nye kirken mest mulig lik den gamle vil legge bånd på seg, og samarbeide konstruktivt for at byen ikke får en såkalt NAV-kirke på Kjerkehaugen.

Tilhengerne av å bygge den nye kirken mest mulig lik den gamle vil legge bånd på seg, og samarbeide konstruktivt for at byen ikke får en såkalt NAV-kirke på Kjerkehaugen.

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Komiteen for gjenreising av Østre Porsgrunn kirke har gått i seg selv og vil innta en mer ydmyk og forsonende holdning i kirkedebatten.

DEL

Komitémedlem Knut Kallhovde sier tonen til tider har vært litt skarp. Han håper på fortsatt åpenhet og dialog og slår fast at komiteen vil bidra til konstruktivt samarbeid.

– Vi vil arbeide i forsoningens ånd og legger oss gjerne litt flate. Vi har blant annet sagt at de som har ansvaret for å bygge ny kirke jobber for lite demokratisk, sier Kallhovde.

Han har også beskyldt kirkeorganene i Porsgrunn for å være forutinntatt.

Hvorfor kommer dere med dette utspillet nå?

Fått reaksjoner

– Jeg har hørt fra folk som støtter oss, og fra andre, at tonen har vært litt skarp. Vi ønsker ikke en debatt hvor man anklager hverandre og mistenker hverandre. Vi ønsker å formidle at vi har knyttet til oss et nettverk av fagfolk på arkitektur, kunst, kultur, historie og bevaring, i tillegg til «mannen i gata», og at vi ønsker et godt samarbeid, sier Kallhovde.

Han har sendt invitasjon til planutvalg, menighetsråd og fellesråd om dialog for en mulig omforent løsning basert på «demokratiske verdier, åpenhet, pragmatiske løsninger, fritt for eventuelle fordommer og personlige motsetningsforhold».

Det viktigste er å hindre oppføring av det Kallhovde kaller en «NAV-kirke», det vil si et moderne kirkebygg som likner mer på et NAV-bygg enn en tradisjonell folkekirke.

Artikkeltags