– Vi vurderer å redusere antall kommunale barnehageplasser i Porsgrunn. I den forbindelse har vi sett på noen bygninger, og Kirketjernet trenger store investeringer for å komme opp på tilfredsstillende nivå. Dette vil koste noen millioner. En mulighet er å legge ned Kirketjernet og heller tilpasse Vestsida barnehage til en større barnehage for Vestsida, sier leder i det politiske utvalget for barn, unge og kultur, Janicke Andreassen (Ap).

Diskusjonen kommer trolig opp i forbindelse med utvalgets møte i ettermiddag. Da skal budsjett og rammer gjennomgås, og innenfor barnehageområdet har det skjedd endel endringer. Andreassen sier Porsgrunn har full barnehagedekning og vel så det. Dessuten øker utgiftene til private barnehager, og kontantstøtten vil neste år øke til et historisk høyt nivå for 1-åringer. Andreassen regner med at etterspørselen etter kommunale barnehageplasser vil gå ned, og kommunen kan ikke sitte med tomme plasser. Det er ikke god butikk. Derfor ser kommuneledelsen og politikerne på noen tiltak som kan effektivisere og forhåpentlig være smarte.

– Vi er kjent med vurdering ene som blir gjort om Kirketjernet og Vestsida. Kirketjernet er Porsgrunns første barnehage, fra 1974. Den har store mangler, sier stedfortreder for styreren, Elin Ulstrup. De to kommunale barnehagene på Vestsida har 30 ansatte, 12-13 av dem jobber på Kirketjernet som har 40 plasser. Vestsida barnehage har 60 plasser. Kommunalsjef Inger Lysa sier til PD at miljørettet helsevern var på tilsyn i Kirketjernet for noen måneder siden og kom med en omfattende rapport. Lysa understreker at ingen beslutning er tatt om nedleggelse og mulig sammenslåing, men det vil bli en kost/nytte-vurdering.

– Etter rapporten fra miljørettet helsevern tok jeg kontakt med vår byggavdeling for å få gjort en overslag på hva utbedringer vil koste. Det er noen millioner, sier Lysa.Det er to private barnehager på Vestsida, Akrobaten på Lahelle og den kirkedrevne Vesttun.

Lysa sier Porsgrunn nå har overkapasitet på kommunale barnehageplasser, og det kan bli aktuelt å stenge en avdeling i en av barnehagene.

– Men dette gjør vi eventuelt på midlertidig basis. Vi må organisere dette slik at vi kan gjenåpne raskt etter behov, sier Lysa.

Hun opplyser at Kirketjernet uansett er i en spesiell situasjon på grunn av oppgraderingsbehovet, og kommunen vurderer om én kommunal barnehage på Vestsida er nok til å dekke behovet.