– Kopi uforenelig med behovene

Kirkesjef Johannes Sørhaug og leder i planutvalget Jan Lindahl har vært på tre dagers studietur for å se på nyere kirkebygg på sørvestlandet. Jan Lindahl tror ikke det er mulig å bygge en moderne brukskirke uten arkitektkonkurranse.

Kirkesjef Johannes Sørhaug og leder i planutvalget Jan Lindahl har vært på tre dagers studietur for å se på nyere kirkebygg på sørvestlandet. Jan Lindahl tror ikke det er mulig å bygge en moderne brukskirke uten arkitektkonkurranse. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Leder i planutvalget som utreder ny kirke i Porsgrunn tror ikke nåtidens behov i menigheten lar seg forene med å bygge en kopi av den gamle kirken. Trolig er det bare et tidsspørsmål før arkitektkonkurranse utlyses.

DEL

I dette intervjuet med PD sier et sentralt medlem av kirkeprosessen for første gang rett ut at kopi ikke er veien å gå - dersom behov og ønsker fra alle de som skal bruke kirken skal ivaretas.

– Personlig mening

– Jeg kan ikke forstå at vi skal klare å ivareta de behov som nå er meldt inn, innenfor de nåværende kirkemurene, eller uten en arkitektkonkurranse. Dette er min personlige mening, sier utvalgsleder Jan Lindahl.

Utvalget har siden oktober arbeidet med romprogrammet for nye Østre Porsgrunn kirke. De andre medlemmene i utvalget er Ann Lisbeth Leifsen, Gjertrud Eide, sogneprest Per Johan Wiig, kirkesjef Johannes Sørhaug, Einar Svendsen, Inger Auen, Hanne Birte Hulløen og Tor Ellefsen.

Lindahl sier det ikke har vært stor diskusjon eller uenighet i utvalget om arbeidet så langt.

På studietur

Forrige uke var utvalget på tre dagers studietur og så på 11 nyere kirkebygg fra Haugesundtraktene ned til Jæren. Turen var lagt opp av den statlige kirkebyggkonsulenten, som vurderer alle nye kirkebygg før de godkjennes i departementet. På turen har de sett kirker som har investert fire millioner kroner i lyd og lys, kirker med store nye underetasjer med plass til kjempesatsing på ungdomsaktiviteter, de har sett underetasjer med lydstudio og lydisolerte øvingsrom for unge musikertalenter og de har hørt på kirkefolk som er mer opptatt av menighetsbygging enn kirkebygget.

Det må boble

Både menighet og planutvalg i Porsgrunn har hele tiden sagt at de ønsker en åpen prosess på bygging av ny kirke. Jan Lindahl sier ideene må boble, og gjerne boble litt over, for å få fram noe bra.

– Vi er i ferd med å lande på et romprogram som menigheten ønsker, sier Lindahl, og ramser opp følgende basiselementer:

Plass til 500

En kirke til 500 personer (dette er lovens krav), sakristi, dåpsrom, orgel, alter, døpefont, prekestol, et område som kan fungere som scene med plass til musikere og kor, opp til 50-60 personer, pluss en slags mingleplass der folk kan snakke sammen i forbindelse med arrangementer. Praktiske løsninger, for eksempel ved begravelser, blir et viktig spørsmål. Det blir også arbeidsforhold for de ansatte i kirken, for eksempel for organisten.

Utvalget vet også hva de ikke trenger: Stor menighetssal med kjøkken (det har de i kirkestua), og kontorplass, det har de i blant annet Winthers gate.

Kirkene utvalget har sett på studieturen er mest breddekirker. Gamle Østre Porsgrunn kirke var en korskirke, mens Vestsida er en langkirke. Planutvalget skal ha sin innstilling klar til menighetsrådet før 1. mai.

Artikkeltags