Gå til sidens hovedinnhold

– Misfornøyd med rusfeltet

Artikkelen er over 7 år gammel

Sykehussaken kommer opp til ny debatt når bystyret samles 6. mars. Rådmannen mener rusmisbrukere er for dårlig ivaretatt i ny plan.

Formannskapets flertall har gått inn for å støtte den nye sykehusmodellen som arbeidsgruppa ved Sykehuset Telemark anbefaler. Motstanderne mener modellen vil rasere nødvendige sykehustjenester i fylket.

Men rådmannen og formannskapet er ikke fornøyd med alt. Behandling av rusmisbrukere er ikke godt nok ivaretatt, og til bystyret skriver rådmannen:

– Ikke tilstrekkelig

– Vi mener at utfordringene på rusfeltet ikke er tilstrekkelig berørt i forslag til utviklingsplan. Det er viktig at Sykehuset Telemark, Borgestadklinikken og kommunene etablerer et samarbeid som sikrer ruspasienter et bedre og mer sammenhengende behandlings- og oppfølgingstilbud, skriver rådmann Per Wold i bystyresaken.

Han mener også det fortsatt er uklare grenseoppganger mellom sykehuset og kommunene på rehabiliteringsområdet.

– Dette må utvikles i et samarbeid mellom sykehuset og kommunene. Området er i liten grad omtalt i forslaget til utviklingsplan, mener Wold.

Han understreker også at sykehusets veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten må ivaretas og avklares og er i liten grad omtalt i forslaget til utviklingsplan.

– Vi ser i forslaget at det forslås lagt opp til en styrking av ambulante tjenester innenfor psykisk helse. I denne aktiviteten er veiledning av personell i kommunene viktig. Det bør også utvikles i forhold til andre deler av helsetjenesten. Veiledning fra spesialisthelsetjenesten er vesentlig for utvikling og kompetanseheving i kommunehelsetjenesten, mener Porsgrunns rådmann.

Kommentarer til denne saken