– Forsikringsselskapene ligger 20 år tilbake i tid. Med det hjelpeapparatet som finnes for tidligfødte i dag, er forholdene helt annerledes, sier Thea Victorias far, Vidar Halvorsen.

Overbeviser

27. juli 2005 ble Thea Victoria født, tre måneder og en uke før termin. Selv om hun da bare veide 765 gram, fikk foreldrene beskjed om at det var sjanser for at hun kunne vokse opp som et friskt barn.

Og det har hun også gjort. I løpet av de to årene som har gått siden fødselen, har hun overbevist eksperter innen medisin, fysioterapi og spesialpedagogikk. Kroppen fungerer som normalt for en toåring, og hun prater som en foss.

– Hun kan navnet på alle i familien, og ligger på mange måter foran skjema for en toåring, sier faren.

– Ingen vil ta sjansen

Etter den dramatiske starten på livet til Thea Victoria, har hennes utvikling gått over alle forventninger. Men forsikringsselskapenes svar til foreldrene har vært alt annet enn positive. Vidar Halvorsen og Ingunn Øvretveit fra Vestsida

– Hverken If, Storebrand eller Gjensidige ville gi oss barneforsikring for Thea Victoria. Ingen ville ta sjansen på å tape penger på en barneforsikring for dattera vår, sier faren oppgitt, før han fortsetter:

– De sier blant annet at faren for å utvikle ADHD er stor for prematurbarn. Thea Victoria har imidlertid blitt nøye evaluert av spesialpedagoger ved Barnepoliklinikken ved sykehuset i Telemark, men vurderingene er nå avsluttet. Hun lå så langt foran skjema, at det bare var å avslutte vurderingene, sier Halvorsen.

I poliklinikkens vurdering heter det blant annet: «Jente med en fortsatt strålende utvikling på alle områder (...). Hun gir inntrykk av å være spesielt god sosialt og kommunikativt, men også i lek/kreativitet viser hun en flott utvikling.»

Når blir de fornøyd?

Vidar Halvorsen sier han ikke har problemer med å forstå at forsikringsselskapenes mål er å tjene penger, og at de legger en risikovurdering til grunn for alle eventuelle avtaler. Det han lurer på, er imidlertid hvor lenge og hvor mye Thea Victoria må overbevise før forsikringsselskapene er fornøyd, og kan tilby barneforsikring.

– Mange prematurbarn bor jo mer eller mindre på sykehuset. Thea Victoria derimot, var der bare de tre første månedene av sitt liv. Og da hun er født cirka tre måneder for tidlig, ble hun jo utskrevet fra sykehuset til vanlig tid, presiserer faren.

PD har fått tilgang til avslaget som foreldrene fikk på søknaden om barneforsikring for Thea Victoria fra Gjensidige forsikring. Der forsvarer selskapet sin avgjørelse med at et prematurt barn har en altfor usikker fremtid til at de kan tilby barneforsikring.

I avslaget står det blant annet: «Bakgrunnen for denne vurderingen er oppfølgingsundersøkelser av for tidlig fødte barn, som viser en overhyppighet av både alvorlige og lettere funksjonshemninger (...) De alvorlige funksjonshemningene vil være diagnostisert før 2 års alder, mens de lettere kan vise seg nærmere skolealder eller senere.»

– Ingen plikt for oss

Ifølge Gjensidige må familien Halvorsen vente mange år før de eventuelt kan tegne barneforsikring for Thea Victoria hos dem. Teamleder ved avdeling for risikobedømmelse ved Gjensidiges hovedkontor, Kari Sandstad, sier følgende:

– Når barnet veier under 1000 gram ved fødselen, sier våre retningslinjer at vi gjør en vurdering når barnet har gjennomført ett år på skole, altså det året barnet fyller syv år.

– Hvor er de menneskelige aspektene oppi alt dette?

– Vi legger vekt på at alle har retten til å bli vurdert. Vi er et privat selskap, og plikter ikke å gi forsikring til alle. Vi må vurdere risikoen. Det er alltid en viss risiko for utvikling av forskjellige sykdommer og skader hos prematurfødte barn, og de som veier under 1000 gram er spesielt utsatte.

Minimum 1000 gram

Gjensidige Forsikring opererer med en grense på 1000 gram. Den samme grensen opplevde Thea Victorias foreldre å møte hos de andre forsikringsselskapene.

– Hvorfor må de bare forholde seg til den 1000-gramsgrensen sin? Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan ta kontakt med dem som har sett Thea Victoria til daglig. Spesialpedagoger og fysioterapeuter har jo undersøkt henne grundig, og de sier jo at hun er helt frisk, sier Øvretveit.

Moren førte dagbok fra første dag av i Thea Victorias liv. Selv om datteren var svært liten da hun kom til verden, kan moren fortelle om et særdeles sterkt barn.

– De aller fleste for tidlig fødte barn, og i hvert fall de som er født så mye som tre måneder for tidlig, må ligge i respirator den første tiden. Thea Victoria derimot, fikk bare hjelp av en CPAP, som er en liten anretning som gjør pusting litt enklere.

Thea Victoria fikk også en score på mellom åtte og ni poeng, av ti mulige, på Apgar-testen. Testen er en viktig del av nyfødtomsorgen over store deler av verden, og sier noe om bevegelse, reaksjon, hjertefrekvens, hudfarge og pust.

– Helt fra første stund har vi sett hvor sterk hun er. Vi har ikke bare håpet på at hun skal vokse opp som et friskt barn. Vi har hele veien trodd på det også, legger Vidar Halvorsen til.