Beboerne i Langangen fortviler: – Nye Veier tror det holder med lysregulering og enveiskjøring gjennom bygda

Av

Langangen vel er mildt sagt fortvilet over at verken Nye Veier eller Porsgrunn kommune etter deres mening tar sikkerheten til myke trafikanter nok på alvor når de skal begynne å bruke veien gjennom bygda som anleggsvei. Nå krever de at kommunen begynner å ta hensyn til folk i Langangen også.