Da PD omtalte nisjebedriften i desember, var de på jakt etter bistandsmidler. Nå har de fått positivt svar på tre søknader. VRI Telemark har bistått i søknadsprosessen.

– Vi får penger fra Petromax, Oslofjordfondet og Innovasjon Norge, sier styreleder Albert Buer.

Til sammen utgjør FoU-støtten 750.000 kroner.

– Har alt å si

– Midlene har alt å si. Nå får vi verifisert et par viktige momenter for den videre utviklingen av forskningsprosjektet.

Pengene skal blant annet brukes til å bygge lab-skala anlegg. Et forprosjekt som skal gå videre med et hovedprosjekt. I dag bruker man kjemikalier for å rense vannet som blir med oljen opp fra brønnen, før vannet slippes ut igjen. Målet er å få en miljøvennlig metode for rensing av produsert vann, hvor man reduserer bruken av disse kjemikaliene.

– Vi har et par momenter som vi trenger å få avdekt før vi kan gå videre til neste fase. Vi kommer til å søke om mer midler når vi er klare for å sette i gang med selve hovedprosjektet.

Teamet har vært i kontakt med Rolf Olaf Larsen, som administrerer Pilotarena Herøya. De bistår uferdig prosjekter i industriparken ved å tilby utstyr og lokaler for en pilotfase.

– Han har vært utrolig hjelpsom, og er for tiden på utkikk etter passende lokaler og utstyr for pilotprosjektet vårt, sier daglig leder, Susan Heldal.

– Vi ønsker en industriell tilnærming. Derfor er det fint at vi har mulighet til å benytte den eksisterende infrastrukturen i industriparken.

– Brenner for synergier

OiW Process har allerede gjennomført noen mindre oppdrag i industriparken. Nå vil de ta flere.

OiW jobber først og fremst mot olje og gass, men ser at de har kompetanse til å bidra hos prosessindustrien også.

Vil bistå lokalmiljøet

– Vi ønsker å bistå lokale bedrifter. Ingeniørene i OiW Process har mange års operativ erfaring, som kan brukes i prosjekt- og modifikasjonsfaser, sier Albert Buer og Susan Heldal i bedriften.

– Vi brenner for synergier i lokalmiljøet vårt. Elementer fra de tunge offshore-systemene som vi er vant med, kan også benyttes i prosessindustrien på land, sier Buer.

Åpne dører

Siden oppstarten i november 2013 har de nå fått gjennomført en del møter med lokale aktører i parken. Kontordørene har stått på vidt gap.

– Vi har hatt en del møter med lokale bedrifter, som har vært veldig imøtekommende. Nå venter vi bare på flere oppdrag, sier Buer og Heldal, som fortsatt stortrives i Herøya Industripark.