Gå til sidens hovedinnhold

P-plass i konflikt med miljømål

Artikkelen er over 7 år gammel

Statens vegvesen mener en parkeringsplass på branntomta i Vestregate 20 kommer i konflikt med miljømålene i Bystrategi Grenland.

Det kommer fram i et svar Statens vegvesen har gitt på et nabovarsel vedrørende bruksendring av eiendommen til parkeringsareal.

Det er firmaet AF Decom AS fra Sandefjord som har sendt nabovarselet på vegne av eieren av Vestregate 20, Jacob Aasland.

Etter at branntomta er ferdig ryddet, ønsker Aasland i første omgang å gruse og asfaltere tomta, med tanke på å lage en parkeringsplass. Denne parkeringsplassen skal avlaste parkeringsproblemene ved PP.

Reguleringsplan

I svaret skriver seksjonsleder for plan og forvaltning, Eivind Gurholt, at tiltaket ikke er i henhold til gjeldende reguleringsplan, og at søknad må rettes til kommunen.

– I Bystrategi Grenland er det et mål at mest mulig av trafikken skal skje med miljøvennlige transportmidler, skriver Gurholt.

Skal redusere plasser

For å få flere til å velge miljøvennlig transport peker han på at det er utarbeidet en felles parkeringspolitikk for Skien og Porsgrunn.

– Denne legger opp til at parkeringsplasser i sentrum skal erstattes med beplantning/aktivitetsareal. Særlig der det er god kollektivtilgjengelighet skal antall parkeringsplasser reduseres. Vi er derfor i tvil om tiltaket er i henhold til parkeringspolitikken, skriver Gurholt.

Utenomhusplan

Dersom kommunen tillater bruksendringen, må det sendes en utenomhusplan for området til godkjenning hos vegvesenet.

– Adkomst til arealet må være slik at trafikk ikke vil bli stående ut på fylkesvegen, dersom det er kapasitetsproblemer inne på selve plassen. Det kan ikke parkeres nærmere fylkesvegen og brua, enn regulert byggegrense, skriver Gurholt.

Sperrer av

Dersom kommunen ikke gir tillatelse til opparbeidelse av en parkeringsplass, vil gårdeieren avvente framtidig bruk av området.

– Da må jeg finne en måte å sperre av området der huset har stått, sier Aasland til PD i et tidligere intervju.

Kommentarer til denne saken