Har skrevet ut 2224 parkeringsbøter

Mariann Stoltenberg og hennes stab har skrevet ut 2224 parkeringsbøter så langt i 2019. Og klagene strømmer inn.