Disse veiene skal UP kontrollere ekstra nøye

UP-sjef på Vestlandet, Terje Oksnes.

UP-sjef på Vestlandet, Terje Oksnes. Foto:

Av

Både uniformert og sivilt politi skal sørge for at fartssynderne blir tatt i sommer.

DEL

(Nettavisen:) Tidlig i år varslet Utrykningspolitiet (UP) at de i 2018 skal ha flere fartskontroller enn det de vanligvis utfører. Målet er å ta fartssynderne.

Som et grep for å gjøre noe med den dystre statistikken over antall trafikkdrepte i sommermånedene, varsler UP at de i sommer kommer til å ha hyppige kontroller over hele landet. 

Se hvilke strekninger det er snakk om i vest lenger ned i artikkelen.

Ifølge UP-sjef Runar Karlsen er fart, rus, kontroll av køkultur, samt mobilbruk det de nå skal slå hardt ned på.

– Sommermånedene er en tid hvor det dessverre er flere ulykker enn ellers på året. Antallet drepte i trafikken i juni var 12, og det er det høyeste antallet hittil i år, sier Karlsen til Nettavisen.

– Ikke så hemmelig

I samråd med Statens vegvesen og lokalt politi over hele landet har UP pekt seg ut strekninger som skal prioriteres i sommer. 

– Dette er strekninger som vi ser at det er smart å overvåke, og veier hvor det kjøres fort og skjer mange ulykker. Det er snakk om hovedveier i Norge, så det er ikke mer hemmelig enn det, sier UP-sjefen om hvorfor de velger å gå ut med hvilke strekninger de skal kontrollere ekstra i sommer.

Videre forteller han at de benytter seg av både uniformert og sivilt politi i arbeidet.

– På fart bruker vi både gjennomsnitts- og øyeblikksmålinger. Og på rus bruker vi den tradisjonelle som du blåser i, samt spyttprøver for å ta dem som kjører påvirket av narkotika eller medikamenter. I tillegg har vi kikkert for å ta dem som bruker mobil mens de kjører. Så vi har flere ulike metoder.

Agder og Sør-Øst politidistrikt:

EV134 E18 til fylkesgrense, Telemark

RV7 Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue

FV40 gjennom Buskerud

E18 gjennom Vestfold

E18 gjennom Telemark

E134 gjennom Telemark

FV308 Tønsberg - Tjøme

FV40 Lågendalen

FV32 Steinsholt-Skien

RV36 Porsgrunn - Seljord

E18 Tvedestrand-Arendal (Harebakken)

Artikkeltags