Kastet på cella etter å ha vist fingeren til politiet

En 24-åring har trolig lært at man skal være forsiktig med hva man gjør og sier overfor politiet.