Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne vil ha frisklivsresept

Artikkelen er over 9 år gammel

En prat med medlemmer av Utvalg for helse og omsorg i Porsgrunn, viser at frisklivsresept med stor sannsynlighet kan bli et mer permanent tilbud for kommunens innbyggere.

Fastlegene i Porsgrunn er bekymret for framtiden til den såkalte frisklivsresepten i kommunen, om prosjektet ikke får økonomisk støtte til videre drift etter 2012. Det politiske miljøet er imidlertid av den oppfatning at dette er et prosjekt som er liv laga.

Bare delvis kommunalt

Tone Berge Hansen (Ap), leder av Utvalg for helse og omsorg, kan ikke komme med noen konkrete løfter, men understreker at Arbeiderpartiet er svært positive til prosjektet.

– Dette prosjektet er finansiert delvis kommunalt, men også med forutsetninger om fylkeskommunal støtte. Det er søkt om midler fra Fylkesmannen til videre drift av prosjektet ut 2012, men jeg har ikke mottatt meldinger om at det er kommet svar på den søknaden. Drift av frisklivssentral ble ikke tatt inn i handlingsprogrammet for 2012, sier Berge Hansen.

Hun mener det er naturlig å se nøye på prosjektet i forbindelse med arbeidet med budsjettet som starter i mai.

– Kommunen har et ansvar for å jobbe med folkehelse, og det er vi i Arbeiderpartiet også veldig opptatt av. Derfor er det naturlig å se på folkehelsetilbudet og frisklivssentral som en del av dette når det kommer til arbeidet med neste handlingsprogram, sier hun til PD.

Frp går lenger i sine lovnader.

– Vi er absolutt veldig positive til dette prosjektet. Dette er et prosjekt som har en utrolig positiv effekt for de som er en del av det, og dette skal selvfølgelig finansieres videre etter vår mening, sier Adrian Ness Løvsjø.

– Helt avgjørende

– Jeg ser absolutt nytteverdien av dette. Folkehelsearbeid og forebygging av sykdommer er helt avgjørende for å redusere utgiftene i helsesektoren, og vil samtidig gi økt livskvalitet for den enkelte. Økt fysisk aktivitet og sunt kosthold kan redusere hyppigheten av en rekke lidelser, mener Bjørg Kongsgård fra Kristelig Folkeparti.

– KrF vil at det gjennomføres prøveprosjekter med kommunalt bestiller- og finansieringsansvar for spesialhelsetjenester for å utvikle modeller for bedre samhandling til beste for pasienten og den samlede ressursbruken. Vi ønsker å videreføre tilbudet også etter 2012, sier hun.

By og Nærmiljøpartiet mener en videre finansiering vil kunne spare kommunen for store utgifter i forhold til sykehjemsplasser.

– Viktig for folkehelsa

– Dette vil på sikt spare kommunen for store helseutgifter. Eksempelvis kan det nevnes at dersom et eldre menneske trener en til to ganger i uka så vil dette utsette behovet for en sykehjemsplass. En sykehjemsplass koster kommunen fra 750.000 til 1 million kroner per år, understreker Lillian Haugerud fra By og Nærmiljøpartiet.

– Trening er både forebyggende og vedlikeholder helse, og dette prosjektet er i tråd med regjeringens satsing på samhandlingsreformen. By og Nærmiljøpartiet gir sin fulle støtte til fastlegene om å satse på frisklivsresepter og finansiere dette tilbudet videre, sier Haugerud, og understreker at dette også er svært viktig i forhold til kommunens funksjonshemmede.

– Jeg sitter også i Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Rådet er enig med fastlegene i dette. Svært mange funksjonshemmede trenger trening for å opprettholde en god livskvalitet, avslutter hun.