– Råflott med busslomme før sikring av kryss

Petter Ellefsen (H) tok til ordet for at det blir feil å bygge en ny busslomme i Hovenga uten at man gjør noe for å sikre det belastede Hammerkrysset.